Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het runnen van een verantwoordelijke onderneming is verankerd in de normen en waarden van onze oprichters sinds 1894. Vanaf het begin zorgde Bata voor zijn werknemers door complete dorpen rond de fabrieken te bouwen, zoals Batadorp in Nederland, Bataville in Frankrijk en Batapur in Pakistan.

Milieu, gezondheid en veiligheidsbeleid

Bata Industrials Europa erkent en aanvaardt zijn taken op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en neemt hiervoor volledige verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de milieuvoorschriften en voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.

Bata Industrials Europa onderneemt alle stappen om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de Nederlandse Arbowetgeving en in de Europese en lokale wetgevingen.

Kwaliteitsbeleid

Bata Industrials is vastbesloten dat kwaliteit onze business is in de markt voor professionele schoenen en sokken, maar ook voor alle andere relevante producten en diensten.

Binnen ISO 9001:2015 verzekeren wij dat de voortdurende verbetering van onze kwaliteitsnorm in al onze processen en activiteiten worden nagestreefd. Daarnaast is Bata Industrials ISO 14001:2015-gecertificeerd. Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem dat ons helpt onze milieuprestaties structureel te verbeteren.

Conformiteitsverklaring

Onze producten en bijbehorende verpakkingsmaterialen bevatten geen van de stoffen opgenomen in de kandidaatslijst (20-12-2016) volgens artikel 59 (10) van de REACH-verordening (EC) nr. 1907/2006 (‘REACH’ zie de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (AEhA) http://echa.europa.eu) in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

We voldoen aan de verplichting van artikel 33 (1) van de REACH-conformiteit. We zullen onze klanten op eventuele wijzigingen in de kandidaatslijst altijd vooraf informeren. Bata streeft ernaar om een sociaal verantwoordelijke werkgever te zijn met eerlijke en concurrerende beloning en arbeidsvoorwaarden, zowel binnen onze sector als op lokale markten. Dit wordt vastgelegd in onze collectieve overeenkomst, het occupational safety and health-document, de Bata Code of Ethics en de gedragscode voor leveranciers.

Bata Life

Al meer dan 120 jaar streven we er naar om een beter leven te creëren voor onze werknemers en klanten en op deze manier een positieve impact op families, gemeenschappen en de samenleving te hebben. Dit is wat we het Bata ‘Life Effect’ noemen en het maakt deel uit van ons langetermijndenken. Onze Bata-familie van werknemers en partners heeft wereldwijd dag in, dag uit een positief effect op de mensen om hen heen.

We gaan verder dan het in aanstellen en ontwikkelen van onze werknemers, we erkennen ook hoe dit hun families beïnvloedt. Bezoek: thebatacompany.com om een ​​beter beeld te krijgen van onze visie met betrekking tot respect, verantwoordelijkheid en werkwijze.

Bekijk hier de code van ethiek en de gedragscode van onze Bata-leveranciers

Onze prestaties

Als het gaat om het beheren en recyclen van afvalstromen is Nederland één van de wereldleiders. Bij Bata Industrials scheiden en verzamelen we ons afval. We sorteren en verzamelen oud papier, karton, folie, plastic, productieafval, chemisch afval en restafval. Een deel van onze gebruikte materialen zoals oud papier en karton, folie en plastic krijgt een nieuw leven. Dit helpt schaarse grondstoffen te beschermen en de aarde te behouden voor toekomstige generaties.

De afvalverwerkingsorganisatie die dit proces voor ons beheert is Renewi. Renewi is marktleider in de inzameling en verwerking van bedrijfsafval en is gecentreerd in de Benelux. Renewi richt zich op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het te verbranden of storten.

In 2017 is 87% (161.039 kg) van ons afval gerecycled of gebruikt voor energie herwinning. Hierbij is 44% als grondstof, 24% als groene energie en 19% als grijze energie omgezet. In vergelijking met 2016 hebben we 3% meer grondstoffen bewaard. We hebben ook 42 ton CO2 vermeden, wat gelijk is aan:

213.910 km rijden met een dieselauto;
Het nemen van 107.993 douches van 7 minuten;
10 dagen en 19 uur energieverbruik van een gezin;
Tv-kijken met het hele gezin gedurende 45 jaar, 10 dagen en 11 uur.

Bekijk hier de projecten waar Bata Industrials zich mee bezig houdt

Een groot deel van onze veiligheidsschoenen wordt ontwikkeld en geproduceerd in het Noord-Brabantse Best. Hierbij werpen onze investeringen in robotica, Research & Development en geavanceerde technologieën hun vruchten af. Bata, opgericht in 1894 in Tsjechië, was een van de eerste fabrikanten die zijn producten wereldwijd verkocht.