Het runnen van een verantwoordelijke onderneming is verankerd in de normen en waarden van onze oprichters sinds 1894. Vanaf het begin zorgde Bata voor zijn werknemers en hun gezinnen door complete dorpen rond de fabrieken te bouwen, zoals Batadorp in Nederland, Bataville in Frankrijk en Batapur in Pakistan.

Milieu, gezondheid en veiligheidsbeleid

Bata Industrials Europa erkent en aanvaardt zijn taken op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en neemt hiervoor verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor milieuvoorschriften en voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor al zijn werknemers. Bata Industrials Europa onderneemt alle stappen om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de Nederlandse Arbowetgeving en in de Europese en lokale wetgevingen.

Kwaliteitsbeleid

Wij zijn vastbesloten  dat kwaliteit onze business is in onze markt voor professionele schoenen en sokken, maar ook voor alle andere relevante producten en diensten.

Binnen ISO 9001:2015 verzekeren wij dat de voortdurende verbetering van onze kwaliteitsnorm in al onze processen en activiteiten wordt nagestreefd. Daarnaast zijn we ISO 14001:2015-gecertificeerd. Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem, dat ons helpt onze milieuprestaties structureel te verbeteren.

Conformiteitsverklaring

Onze producten en bijbehorende verpakkingsmaterialen bevatten geen van de stoffen opgenomen in de kandidaatslijst (20-12-2016) volgens artikel 59 (10) van de REACH-verordening (EC) nr. 1907/2006 (‘REACH’ zie de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (AEhA) http://echa.europa.eu) in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

We voldoen aan de verplichting van artikel 33 (1) van de REACH-conformiteit. We zullen onze klanten op eventuele wijzigingen in de kandidaatslijst naar behoren informeren.

Arbeidsomstandigheden

Bata streeft ernaar om een sociaal verantwoordelijke werkgever te zijn met eerlijke en concurrerende beloning en arbeidsvoorwaarden, zowel binnen onze sector als op lokale markten. Dit wordt vastgelegd in onze collectieve overeenkomst, het occupational safety and health-document, de Bata Code of Ethics en de gedragscode voor leveranciers.

Bata Life

Al meer dan 120 jaar streven we er naar om een beter leven te creëren voor onze werknemers en klanten en zo een positieve impact op families, gemeenschappen en de samenleving te hebben. Dit is wat we het Bata ‘Life Effect’ noemen en het maakt deel uit van ons langetermijndenken. Onze Bata-familie van werknemers en partners heeft wereldwijd dag in, dag uit een positief effect op de mensen om hen heen. We gaan verder dan het in aanstellen en ontwikkelen van onze werknemers, we erkennen ook hoe dit hun families beïnvloedt.

Bezoek: thebatacompany.com om een ​​beter beeld te krijgen van onze visie met betrekking tot respect, verantwoordelijkheid en werkwijze.

De bata code van ethiek

 • Geen discriminatie en gelijke behandeling
 • Individuele vrijheden
 • Anti-corruptie
 • Belangenconflicten
 • Eerlijke competitie
 • Politieke neutraliteit
 • Intellectueel eigendom
 • Mensenrechten

De gedragscode van de Bata-leveranciers

 • Geen discriminatie
 • Waardigheid en respect
 • Minimumleeftijd werkgelegenheid
 • Vergoeding en voordelen
 • Werkplaatsnormen
 • Natuurlijke omgeving
 • Productveiligheid

De gedragscode stelt basisnormen voor arbeidsomstandigheden en milieubeheer. De code is bedoeld om de arbeiders die ons schoeisel produceren te beschermen en streeft naar fatsoenlijke en humane arbeidsomstandigheden door te voldoen aan alle relevante en toepasselijke wet- en regelgeving en van het land waarin werknemers werkzaam zijn. Deze gedragscode waarborgt een goede werk- en sociale omgeving voor werknemers en leveranciers en verbiedt kinderarbeid binnen Bata en Bata Industrials en bij haar leveranciers.

Alle Bata-producten die in Europa worden verkocht hebben strikte materiaaltesten ondergaan in overeenstemming met REACH en onze Bata Restricted Substance List (RSL). Onze RSL wordt wereldwijd aan onze Bata Europe-leveranciers geleverd

Eco-efficiëntie

Bij Bata Industrials geven we om het milieu en willen we graag bijdragen aan een duurzame samenleving door onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze bedrijfswagens worden wereldwijd geselecteerd op basis van hun CO2-uitstoot. Binnen Nederland selecteren we ze daarnaast op basis van energielabel A of B. Het merendeel van onze bedrijfsauto’s heeft een lage CO2-uitstoot.

Onze prestaties

Als het gaat om het beheren en recyclen van afvalstromen is Nederland één van de wereldleiders. Bij Bata Industrials scheiden en verzamelen we ons afval. We sorteren en verzamelen oud papier, karton, folie, plastic, productieafval, chemisch afval en restafval. Een deel van onze gebruikte materialen zoals oud papier en karton, folie en plastic krijgen een nieuw leven. Dit helpt schaarse grondstoffen te beschermen en de aarde te behouden voor toekomstige generaties.

De afvalverwerkingsorganisatie die dit proces voor ons beheert is Renewi.  Renewi is marktleider in de inzameling en verwerking van bedrijfsafval en is gecentreerd in de Benelux. Het bedrijf richt zich op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het te verbranden of storten.

In 2017 is 87% (161.039 kg) van ons afval gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Hierbij is 44% als grondstof, 24% als groene energie en 19% als grijze energie omgezet. In vergelijking met 2016 hebben we 3% meer grondstoffen bewaard. We hebben ook 42 ton CO2 vermeden, wat gelijk is aan:

213.910 km rijden met een dieselauto;

Het nemen van 107.993 douches van 7 minuten;

10 dagen en 19 uur energieverbruik van een gezin;

Tv-kijken met het hele gezin gedurende 45 jaar, 10 dagen en 11 uur.

Projecten

Bata Industrials ondersteunt verschillende projecten. Deze ondersteuning geven we in de vorm van hulp, sponsoring en begeleiding.

CamptoCampUS

Movement on the Ground heeft vluchtelingen opgevangen en ondersteund tijdens de vluchtelingencrisis op het Griekse eiland Lesbos in 2017. We wilden graag een steentje bijdragen en hebben veiligheidsschoenen en werksokken geschonken. Klik hier voor meer informatie over onze bijdrage.

Meer willen weten over Movement on the Ground? Bezoek dan: : www.movementontheground.com

Wereldproject op zonne-energie

Al 30 jaar lang worden de grootste internationale pioniers iedere twee jaar in Australië verwelkomd om de grenzen van technologische innovatie te verleggen en door de outback van Australië te reizen in een voertuig dat alleen wordt aangedreven door de kracht van de zon. Teams bestaan uit studenten uit meer dan 30 landen die met hun race ingenieurs eigenhandig een voertuig bouwen en het over één van de meest uitdagende landschappen ter wereld rijden.

Meer willen weten? Bezoek dan: https://www.worldsolarchallenge.org/

Bata-kinderprogramma

Sinds 2011 heeft het Bata Children’s Program mooie initiatieven gecreëerd voor kinderen van over de hele wereld. Dit onafhankelijke, door vrijwilligers gestuurde programma, wordt ondersteund door de Bata Children’s Program Foundation en de Bata Company.

Het programma wordt gedragen door werknemers van Bata die als vrijwilliger in hun vrije tijd werken. Inmiddels zijn meer dan 250.000 kinderen, in 30 landen geholpen  door ruim 1.200 initiatieven en 7.000 vrijwilligers. Tijdens één van de initiatieven verzorgde Bata Children’s Program oogonderzoeken voor 1.700 schoolkinderen in India. Optometristen en artsen hielden gezondheidsrapporten over de kinderen bij. Veel van deze kinderen kregen een bril voorgeschreven. Tijdens sessies over goede oogzorg, leerden ze eenvoudige oogoefeningen om voor hun ogen te zorgen en kregen ze tips voor een gezond dieet. De ooggezondheid van een kind is heel belangrijk: bijziende kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met het kijken op het schoolbord, terwijl verziende kinderen tobben met het lezen van een boek.

BCP-vrijwilliger Barkha Kapoor, lid van het e-commerce team van Bata India, zei: “Wat ik het leukst vond aan deze activiteit, was de sessie met de kinderen over oogzorg bewustzijn. Visuele problemen kunnen het scholieren lastig maken om goed te functioneren op school en plezier te hebben in het leren. Regelmatige controle is belangrijk voor een tijdige diagnose en eventuele behandeling.”

Bezoek: www.batachildrenprogram.org om een beeld te krijgen van het onafhankelijke programma