Disclaimer

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken, aanbevelingen en/of diensten die via deze website wordt aangeboden aan u. Bata Industrials International presenteert BataIndustrials.nl als een service voor allen. Noch Bata Industrials International, noch enige dochteronderneming of moederorganisatie Bata Shoe Organisation zijn verantwoordelijk voor, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, een verwijzing naar, of het vertrouwen op de informatie weergegeven op deze website of een van de websites die gelinkt zijn vanaf deze website. Hoewel informatie en inhoud gegeven op deze website is geschreven met de intentie om nauwkeurig te zijn en periodiek bijgewerkt wordt, is er geen garantie dat de informatie gevonden op deze website correct, compleet en bijgewerkt is. Bata Nederland B.V. houdt zich aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG).

Gelinkte sites

Op deze website kunnen links naar andere externe websites worden aangeboden. Bata Industrials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van websites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De website van Bata Industrials kan links bevatten naar andere bronnen online, zoals websites, waarvoor Bata Industrials niet voor verantwoordelijk is en nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor de juistheid of inhoud van de informatie. Links van Bata Industrials naar websites van derden betekenen geen goedkeuring door Bata Industrials van de partijen of hun producten of diensten. Inhoud van deze website is beschermd door middel van copyright en mag op geen enkele wijze gekopieerd worden zonder de toestemming van Bata Industrials International.

Aansprakelijkheid en informatie

Bata Industrials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website, inclusief de schade die veroorzaakt kan worden door virussen, malware of enige vorm van onjuistheid van de aangeleverde informatie. Daarnaast kan Bata Industrials niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatievormen al dan niet in relatie tot de website.

Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor web statistieken, met als doel om u de beste gebruikerservaring te bieden. We respecteren uw privacy en zullen deze gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten het eigendom van Bata Industrials. Gebruikers krijgen toestemming om de website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik door bijvoorbeeld deze informatie af te drukken of op te slaan. Elke andere vorm van gebruik van de website of de Informatie door bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de websitein enige externe internetsite, hypertekstlinks, dieplinks of de creatie van links tussen de websiteen enige andere internetsite of enig ander gebruik is verboden zolang hier geen toestemming voor gegeven is vanuit Bata Industrials.

Een groot deel van onze veiligheidsschoenen wordt ontwikkeld en geproduceerd in het Noord-Brabantse Best. Hierbij werpen onze investeringen in robotica, Research & Development en geavanceerde technologieën hun vruchten af. Bata, opgericht in 1894 in Tsjechië, was een van de eerste fabrikanten die zijn producten wereldwijd verkocht.